Sri Krishna Janmashtami

Sri Krishna Janmashtami

Sri Krishna Janmashtami(Celebrations of Lord Sri Krishna’s Birth)Handi phod by kids 7:00pm to 12:30amvenkateswara abhishekam, Alankarana, 7:00pm to 8:00pmvishnu sahasranama chanting, & Aarati 9:00pm to...

Time Table View

Aug 22 2019 Sri Krishna Janmashtami (Celebrations of Lord Sri Krishna’s Birth) Aug 23 2019 Varalakshmi pooja (Fourth Friday) Aug 27 2019 Pradosham – Siva Puja – Rudrabhishekam. Sep 01 2019 Sama Veda Upakarma or Sama Vedi Avani Avittam Sep 02 2019 - Sep 10 2019...