Fullmoon,
Masa Sankalpam,
Punrvasu nakshatra ,
Temple close in the evening

Navavarana archana & Rama parivara abhisheka 9:00 AM – 1:00 PM $116