Vaikuntha Ekaadashi Celebrations.
6th Jan 2020 (5:00 Am to 8:00 AM)
Laksha Pushparchana to Lord Sri Prasanna Venkateswara
5:30 PM to 8:30 PM
Program details below
5:00 AM – 5:30 AM
Sreevari Suprabhatam
7:00 AM – 8:00 AM
Sri Devi -Bhoo Devi sameta Sri Prasanna Venkateswara
Snapana Tirumanjanam (Abhishekam), Tiruppaavai, Sevakalam, Archana & Mangalasashanam
5:30 PM: 6:00 PM
Sankalpam for Laksha pushparchana
6:00 PM – 7:00 PM
Laksha Pushparchana (offering 100,000 Flowers) to The Lord. Vishnu Sahasra Nama group chanting.
7:00 Pm – 8:30 PM
Govinda Namaa chanting& Bhajans. Maha Mangala Aarati, teertha prasada vitarana, followed by Dinner prasad.