śrī śivakāmeśvarī devasthānam
(Divine Vibrations & Community Wellbeing)
(Vedic Spiritual Center - A NON PROFIT ORGANIZATION FED ID#: 83-1669026)
Promoting Spirituality, Art, Culture & Vedic education
All donations are tax deductable & for use of temple purpose only
Today Panchamgam : Sun Rise : 5:46 Thithi : S.Ekadashi 17:56 Varam : Monday Month : jyeshtha Year : krodhi Nakshatram : Svati 27:25 Varjyam: V. 07:25-09:10 Durmuhurtam: DM(1):13:23-14:20, DM(2):16:14-17:11 Yoga : Y.Parigha 09:01 Karana : K.Vishti/Bhadra 17:56 Amrutha Ghadiyas : AG. 17:51-19:36 Rahu Kalam: R.K: 07:33-09:20 Gulika: G.K: 14:41-16:28 Yama Gandam: Y.G: 11:07-12:54 Sun Set : 20:02

Ashadha Gupta Vaarahi Navratri Celebrations

Saturday 6th July 2024 to Sunday 14th July, 2024
Varahi Navaratri – All 9 Days
Varahi Navaratri – Any Single Day
Varahi Navaratri – Alankaram
Varahi Navaratri – Annadanam
Varahi Navaratri – Kumkumarchana All 9 days
Varahi Navaratri – Kumkumarchana Single Day
Varahi Navaratri – Chandi Homa Single Day

Day-1 Saturday 06th July, 2024

09:00 PM
Kalasa sthpana, Mandapradhana
10:00 AM
Chandi Parayana, Chandi Homam, Devi Alankaram
01:00 PM
Lunch Prasad
06:00 PM – 07:00 PM
Cultural Programs
06:30 PM – 08:30 PM
Varahi Aavaranarchana, Kumkumarchana, Neerajana Mantra Pushpam
08:30 PM
Theerta Prasada Vitarana

Day-2 Sunday 07th July, 2024

10:00 AM
Chandi Parayana, Chandi Homam, Devi Alankaram
01:00 PM
Lunch Prasad
06:00 PM – 07:00 PM
Cultural Programs
06:30 PM – 08:30 PM
Varahi Aavaranarchana, Kumkumarchana, Neerajana Mantra Pushpam
08:30 PM
Theerta Prasada Vitarana

Day-3 Monday 08th July, 2024

10:00 AM
Chandi Parayana, Chandi Homam, Devi Alankaram
06:30 PM – 08:30 PM
Varahi Aavaranarchana, Kumkumarchana, Neerajana Mantra Pushpam

Day-4 Tuesday 09th July, 2024

10:00 AM
Chandi Parayana, Chandi Homam, Devi Alankaram
06:30 PM – 08:30 PM
Varahi Aavaranarchana, Kumkumarchana, Neerajana Mantra Pushpam

Day-5 Wednesday 10th July, 2024

10:00 AM
Chandi Parayana, Chandi Homam, Devi Alankaram
06:30 PM – 08:30 PM
Varahi Aavaranarchana, Kumkumarchana, Neerajana Mantra Pushpam

Day-6 Thursday 11th July, 2024

10:00 AM
Chandi Parayana, Chandi Homam, Devi Alankaram
06:30 PM – 08:30 PM
Varahi Aavaranarchana, Kumkumarchana, Neerajana Mantra Pushpam

Day-7 Friday 12th July, 2024

10:00 AM
Chandi Parayana, Chandi Homam, Devi Alankaram
06:30 PM – 08:30 PM
Varahi Aavaranarchana, Kumkumarchana, Neerajana Mantra Pushpam

Day-8 Saturday 13th July, 2024

09:00 AM
Chandi Parayana, Chandi Homam, Devi Alankaram
01:00 PM
Lunch Prasad
06:00 PM – 07:00 PM
Cultural Programs
06:30 PM – 08:30 PM
Varahi Aavaranarchana, Kumkumarchana, Neerajana Mantra Pushpam
08:30 PM
Theerta Prasada Vitarana

Day-9 Sunday 14th July, 2024

10:00 AM
Chandi Parayana, Chandi Homam, Devi Alankaram
01:00 PM
Lunch Prasad
06:00 PM – 07:00 PM
Cultural Programs
06:30 PM – 08:30 PM
Varahi Aavaranarchana, Kumkumarchana, Neerajana Mantra Pushpam
08:30 PM
Theerta Prasada Vitarana

Varahi Navaratri - All 9 Days
Varahi Navaratri - Any Single Day
Varahi Navaratri - Alankaram
Varahi Navaratri - Kumkumarchana All 9 days
Varahi Navaratri - Kumkumarchana Single Day
Varahi Navaratri - Annadanam
Varahi Navaratri - Chandi Homa Single Day