śrī śivakāmeśvarī devasthānam
(Divine Vibrations & Community Wellbeing)
(Vedic Spiritual Center - A NON PROFIT ORGANIZATION FED ID#: 83-1669026)
Promoting Spirituality, Art, Culture & Vedic education
All donations are tax deductable & for use of temple purpose only
Save The Dates
Special Announcement - Maha Rudram 2024 Special Announcement - Veda Sabha 2024
Today Panchamgam : Sun Rise : 6:19 Thithi : dvadashi - 10:12 Varam : Sat Pakshyam : Sukla Month : chaitra Year : krodhi Nakshatram : uttara - 28:37 Varjyam: 9:40 - 11:28 Durmuhurtam: 6:19 - 8:04 Yoga : dhriva - 14:15 Karana : balava - 10:12 Karana 2: kaulava - 23:29 Amrutha Ghadiyas : 20:30 - 22:18 Rahu Kalam: 9:36 - 11:14 Gulika: 6:19 - 7:57 Yama Gandam: 14:30 - 16:08 Sun Set : 19:25

Srimad Valmiki Ramayana Navahna Parayana & Discourse (Hindi)

Wednesday 22nd Mar, 2023 to Sunday 2nd Apr, 2023

by Brahmasri Dr. Narendra Kapari Ji

Yajamana Sponsorship $251 (Limited to 6 people)
Pattabhishekam Sponsors $54

Wednesday 22nd Mar, 2023

Day 1

08:00 AM to 12:30 PM
Sankalpam with Srimad Ramayana Avahana Puja, Devatapuja, Ramayana Mahatya Pathanam
06:00 PM 07:00 PM
Panchanga sravanam
07:00 PM 8:30 PM
Introduction to Valmiki Ramayanam followed by arati

Thursday 23rd Mar, 2023

Day 2

08:00 AM to 12:30 PM
Balakanda Recitation
07:00 PM :08:30 PM
Discourse on Srirama Jananam, Sita Parinayam followed by arati

Friday 24th Mar, 2023

Day 3

08:00 AM to 12:30 PM
Ayodhyakanda recitation
07:00 PM :08:30 PM
Discourse on Srirama Gunotkarsha, Vana Prasthanam followed by arati

Saturday 25th Mar, 2023

Day 4

08:00 AM to 12:30 PM
Completion of Ayodhyakanda Recitation
04:00 PM :08:30 PM
Discourse on Chitrakuta vasam, Bharata charitam, Atri Darshanam, Rushimandala darshanam, panchavati vasam, Surpanaka avamanam, jatayu moksham followed by arati

Sunday 26th Mar, 2023

Day 5

08:00 AM to 12:30 PM
Aranyakanda Recitation
04:00 PM :08:30 PM
Discourse on Sabari, Sugreva maitri, Rajya danam, Seetanveshana Prayatnam followed by arati

Monday 27th Mar, 2023

Day 6

08:00 AM to 12:30 PM
Completion of Aranyakanda. Kishkindha kanda Recitation
07:00 PM :08:30 PM
Discourse on Swayamprabha Vrutamtam, Samudra Ullanghanam, Hanumatsandesam, Chintamani Pradanam followed by arati

Tuesday 28th Mar, 2023

Day 7

08:00 AM to 12:30 PM
Completion of Kishkindha kanda, Sundarakanda Recitation
07:00 PM :08:30 PM
Discourse on Seetasandesam, Lanka prasthanam, Vibhishana Sharanaagati followed by arati

Wednesday 29th Mar, 2023

Day 8

08:00 AM to 12:30 PM
Completion of Sundarakanda, Yudhakanda Recitation
04:00 PM :08:30 PM
Kalyanotsavam along with discourse

Thursday 30th Mar, 2023

Day 9

08:00 AM to 12:30 PM
Yudhakanda Recitation
07:00 PM :08:30 PM
Discourse on Starting of Yudham (war), Kumbhakarna - Meghanadha, Ravana Vadha, Completion of war followed by arati

Friday 31st Mar, 2023

Day 10

08:00 AM to 12:30 PM
Yudhakanda - Ramayana parayana completion
07:00 PM :08:30 PM
Discourse on Seeta Sudhi, Ayodhyagamanam, Rajyabhishekam and Mangalam followed by arati

Saturday 1st Apr, 2023

Day 11

04:00 PM :07:30 PM
Srirama Moola mantra havanam, Mahaprasadam

Sunday 2nd Apr, 2023

Day 12

04:00 PM to 07:30 PM
Kalyanotsavam, Sri Rama Samrajya Pattabhisheka Mahotsavam and Completion of Ramayana Gyana Yagyam followed by arati and Mahaprasad
Yajamana Sponsorship $251 (Limited to 6 people)
Pattabhishekam Sponsors $54