Vedic Spiritual Center - Sri Sivakameswari Temple
śrī śivakāmeśvarī Devasthānam
Divine Vibrations & Community Wellbeing
Promoting Spirituality, Art, Culture, Social Service & Vedic education
NON PROFIT FED ID#: 83-1669026. All donations are tax deductable.
Today Panchamgam : Sun Rise : 5:59 Thithi : S.Ekadashi 08:33 Varam : Wednesday Month : ashadha Year : krodhi Nakshatram : Anuradha 14:41 Varjyam: V. 20:20-21:57 Durmuhurtam: DM:12:31-13:27 Yoga : Y.Shukla 17:40 Karana : K.Vishti/Bhadra 08:33 Karana 2: K.Bava 20:30 Amrutha Ghadiyas : No AmrutaGhadiya Rahu Kalam: R.K: 12:59-14:44 Gulika: G.K: 11:14-12:59 Yama Gandam: Y.G: 07:44-09:29 Sun Set : 19:59

Srimadbhagavata Saptaha Prachana Gyana Yagyamby Brahmahsri Dr. Garrepalli Maheswara Sarma

from Saturday Sep, 9th 2023 to Saturday Sep, 16th 2023

Saturday, Sep 9th, 2023Morning 10:00 AM to 12:00 PM followed by lunch
Evening 05:00  PM to 07:00 PM followed by dinner prasad
Sunday, Sep 10th, 2023
Morning 10:00 AM to 12:00 PM followed by lunch
Evening 05:00  PM to 07:00 PM followed by dinner prasad
Monday, Sep 11th, 2023Morning 10:00 AM to 12:00 PM followed by lunch
Evening 07:00  PM to 09:00 PM followed by dinner prasad
Tuesday, Sep 12th, 2023Morning 10:00 AM to 12:00 PM followed by lunch
Evening 07:00  PM to 09:00 PM followed by dinner prasad
Wednesday, Sep 13th, 2023Morning 10:00 AM to 12:00 PM followed by lunch
Evening 07:00  PM to 09:00 PM followed by dinner prasad
Thursday, Sep 14th, 2023Morning 10:00 AM to 12:00 PM followed by lunch
Evening 07:00  PM to 09:00 PM followed by dinner prasad
Friday, Sep 15th, 2023Morning 10:00 AM to 12:00 PM followed by lunch
Evening 07:00  PM to 09:00 PM followed by dinner prasad
Saturday, Sep 16th, 2023
Morning 09:00 AM to 12:00 PM followed by lunch
Evening 05:00  PM to 07:00 PM followed by dinner prasad

About Dr. Garrepalli Maheswara Sarma

Pouranika pravara…pravachanachakravarti..  sri sringeri sharada peeta asthana pouranikulu..Brahmasree Malladi chandrashekharashastri. Gaari priya Shishyudu..SreeDr Garrepelly Maheshwarasharma Garu